Chłoniak jamy nosowej u kota

Chłoniak jest najczęstszym nowotworem jamy nosowej u kotów. Wśród objawów dominują początkowo objawy nieżytu nosa, kichanie, rzadziej krwawienie. Alarmujący jest jednostronny śluzowo-ropny wypływ z nozdrza. Później gdy już obserwuje się deformacje okolicy nosa, wypływ z worka spojówkowego, czy pojawienie się patologicznej tkanki w przyśrodkowym kącie oka, nie ma wątpliwości co do ogólnej etiologii choroby.

Najczęściej fenotyp komórek nowotworowych jest B, ale różne źródła podają częstotliwość form T komórkowych na poziomie od 8 do 40 %. Warto jest jednak robić to badanie, aby leczenie było bardziej zindywidualizowane.
Forma anatomiczna choroby jest silnym czynnikiem prognostycznym – Dla chłoniak nosa mediana czasu remisji to aż 380 dni, a średni czas życia 450. Jednak moje osobiste doświadczenia z tą rzadką chorobą są ponure.

Nowotwory kotów: Syndrom palcowo – płucny u kotów

Nowotwory kotów – Syndrom palcowo – płucny

Syndrom palcowo – płucny u kotów to charakterystyczne dla tego gatunku zwierząt występowanie przerzutów z pierwotnych nowotworów płuc do palca. Ten typ rozprzestrzeniania się choroby ma związek między innymi z bogatym ukrwieniem i obfitym przepływem krwi przez opuszki palcowe u kotów, a zmiany mogą pojawiać się w jednym bądź wielu palcach, na długo przed ujawnieniem objawów oddechowych związanych z guzem pierwotnym. Charakter przerzutowy potwierdza się w 15% wszystkich zmian nowotworowych kocich palców (nr 1 to pierwotny rak z nabłonka płaskiego). Na RTG zmiana dotyczy trzeciego paliczka, najczęściej obserwuje się lizę kości, obrzęk palca. Klinicznie obrzęk, bolesność, ropno – śluzowy wypływ z łoża pazura, jego osłabione osadzenie mogą być mylone z infekcją.

Inne miejsca powstawania przerzutów u pacjentów z pierwotnymi nowotworami płuc to opłucna, węzły chłonne, skóra, mięśnie, kości, śledziona, wątroba, nerki, mózg…

Pacjenci mają złe rokowania ze względu na szybki rozwój choroby, średni czas życia od momentu powstania zmian placowych to zaledwie 2 miesiące.

Nowotwory kotów - Syndrom palcowo – płucny u kotów

RTG pacjenta z Gabinet Weterynaryjny Na Szczęśliwej.

weterynarz onkolog
lek. wet. Jarosław Balcerzak

Zespoły paranowotworowe

Onkologia jest dziedziną niesłychanie złożoną, albowiem choroba nowotworowa może rozwinąć się w dowolnej tkance i narządzie – stąd tak różne objawy samej choroby. Z kolei odległe zależności między poszczególnymi tkankami i narządami powodują że obserwujemy w przebiegu choroby objawy pozornie z nią niezwiązane – Są to zespoły paranowotworowe i przedstawię 10 najczęściej spotykanych.

  1. Anemia choroby przewlekłej to najczęstszy typ niedokrwistości towarzyszący wielu choroba nowotworowym. Wynika z zaburzeń gospodarki żelazem w organizmie. Jest to anemia nieregeneratywna , normocyt arna, normo barwliwa. Nie wymaga leczenia, ustępuje bo wyleczeniu choroby pierwotnej.
  2. Anemia z niedoboru żelaza – może rozwinąć się w przebiegu guzów przewodu pokarmowego, lub np. w przebiegu mastocytomy – nowotwór ten uwalniając histaminę i substancje hamujące krzepnięcie krwi sprzyja owrzodzeniom i krwawieniom  żołądka i jelit. Anemia ma charakterniedobarwliwy, mikrocytarny, nieregeneratywny.anemia
  3. Anemia hemolityczna – klasycznie przebiegająca z silna regeneracją krwinek czerwonych dodatkowo charakteryzuje się obecnością sferocytów i/lub aglutynacji. Najczęściej obserwowana w przebiegu chłoniaka złośliwego, mastocytomy.
  4. Nadkrwistość może pojawiać się w przebiegu guzów nerek i pierwotnych nowotworach płuc w wyniku tzw. ektopowego produkowania hormonu erytropoetyny. Stany te należy odróżniać od pierwotnej czerwienicy prawdziwej, oraz wzrostu hematokrytu na skutek odwodnienia czy chorób krążenia.
  5. Hipergammaglobulinemia oraz gammopatia monoklonalna pojawiają się najczęściej w przebiegu szpiczaka mnogiego, białaczki limfocytarnej oraz w chłoniaku. Zjawisko prowadzi do wzrostu lepkości krwi i w konsekwencji tego do ospałości, demencji, powikłań kardiologicznych i nefrologicznych. Leczenie szybko pomaga.          gammopatia
  6. Hiperkalcemia – u 2/3 zwierząt z hiperkalcemią diagnozowany jest nowotwór. Klasycznie guzami które ją powodują jest chłoniak – szczególnie sródpersiowa postać T komórkowa, rak zatok około odbytowych, szpiczak mnogi, nowotwory kości, rak tarczycy, oraz inne. Zjawisko wynika z produkcji hormonu zwanego parathormonem lub białka podobnego do parathormonu. Jest to stan związany z poważnymi komplikacjami, zagrażający życiu i wymagający odpowiedniego leczenia.
  7. Osteopatia przerostowa towarzyszy pierwotnym i wtórnym nowotworom płuc, a także zmianom nienowotworowym – takim jak ropnie. Objawia się kulawizną, wynikająca z podokostnowego tworzenia osteoidu i stanu zapalnego kości. Przejściową poprawę przynosi podawanie leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, oraz gabapentyny.paranowotworpara2
  8. Zaburzenia krzepnięcia są typowe przy guzie z komórek tucznych – po zabiegach chirurgicznych obserwuje się przedłużone gojenie, opóźniony zrost rany. Wynika to z zawartości heparyny w ziarnistościach mastocytów. Na drodze innych mechanizmów dochodzi do koagulopatii w przebiegu naczyniakomięsaka śledziony, chloniaków, nowotworów wątroby.
  9. Zespół żyły głównej przedniej – to wynik ucisku guza nowotworowego na to duże naczynie w wewnątrz klatki piersiowej. Dochodzi do zastoju krwi w zlewisku tej żyły, co objawia się ciastowatym obrzękiem tkanek, oraz gromadzeniem płynu w jamie opłucnej. Jest to zagrożenie życia ze względu na utrudnione oddychanie. Na zdjęciu pies cierpiący na chłoniaka przed leczeniem i po tygodniu od wprowadzenia chemioterapii wielolekowej.   przedpo leczeniu
  10. Nużliwość mięśni – wynika z autoimmunologicznych powikłań najczęściej w przebiegu grasiczaka. Jego usunięcie sprawia, ze poziom przeciwciał anty receptorowi acetylocholinowemu we krwi szybko spada. Dzięki temu zwierzę szybko odzyskuje utracone siły. Zachowawczo pomaga też leczenie immunosupresyjne.

weterynarz onkolog
lek.wet. Jarosław Balcerzak

Zespoły paranowotworowe

Zespoły paranowotworowe to wspólna nazwa odległych od ogniska pierwotnego objawów chorobowych wynikających z obecności nowotworu. Należy do nich osteopatia przerostowa. Patogeneza tego zjawiska jest do końca nieznana. W odpowiedzi na obecność nowotworowej w klatce piersiowej dochodzi do podokostnowego tworzenia nowej kości z towarzyszącą reakcją zapalną. Bywa że ten zespół paranowotworowy wyprzedza objawy choroby – najczęściej pierwotne lub wtórne nowotwory płuc. Zespół klinicznie objawia się symetrycznymi obrzękami kończyn, z kulawizną i bolesnością, które częściowo bądź całkowicie ustępują po podaniu leków NSAID, jednak po zaprzestaniu leczenia objawy wracają.

Zdjęcia załączam dzięki uprzejmości Przychodni Wolavet na Żytniej w 63 Warszawie, oraz Przychodni Vetica w Kajetanach na Rolnej 103.

Wkrótce więcej o zespołach paranowotworowych.

weterynarz onkolog
lek. wet. Jarosław Balcerzak

Konferencja Onkologia i Hematologia

W dniach 12-13 luty odbyła się w Warszawie konferencja poświęcona onkologii i  hematologii weterynaryjnej. Była to nie tylko okazja do spotkania z autorytetami w tej dziedzinie – dr Postem i Couto, ale także z lekarzami, z którymi na co dzień współpracuję.
Swój debiut miała firma Vetiss, która oferuje między innymi urządzenie do elektrochemioterapii. Wraz z doktorem Borowikiem świadczymy z ramienia Vetiss usługi doradcze i szkoleniowe z tej dziedziny.

weterynarz onkolog
lek. wet. Jarosław Balcerzak