chłoniak kota

Chłoniak jamy nosowej u kota

Chłoniak jest najczęstszym nowotworem jamy nosowej u kotów. Wśród objawów dominują początkowo objawy nieżytu nosa, kichanie, rzadziej krwawienie. Alarmujący jest jednostronny śluzowo-ropny wypływ z nozdrza. Później gdy już obserwuje się deformacje okolicy nosa, wypływ z worka spojówkowego, czy pojawienie się patologicznej tkanki w przyśrodkowym kącie oka, nie ma wątpliwości co do ogólnej etiologii choroby.

Najczęściej fenotyp komórek nowotworowych jest B, ale różne źródła podają częstotliwość form T komórkowych na poziomie od 8 do 40 %. Warto jest jednak robić to badanie, aby leczenie było bardziej zindywidualizowane.
Forma anatomiczna choroby jest silnym czynnikiem prognostycznym – Dla chłoniak nosa mediana czasu remisji to aż 380 dni, a średni czas życia 450. Jednak moje osobiste doświadczenia z tą rzadką chorobą są ponure.