Zespoły paranowotworowe

Onkologia jest dziedziną niesłychanie złożoną, albowiem choroba nowotworowa może rozwinąć się w dowolnej tkance i narządzie – stąd tak różne objawy samej choroby. Z kolei odległe zależności między poszczególnymi tkankami i narządami powodują że obserwujemy w przebiegu choroby objawy pozornie z nią niezwiązane – Są to zespoły paranowotworowe i przedstawię 10 najczęściej spotykanych.

  1. Anemia choroby przewlekłej to najczęstszy typ niedokrwistości towarzyszący wielu choroba nowotworowym. Wynika z zaburzeń gospodarki żelazem w organizmie. Jest to anemia nieregeneratywna , normocyt arna, normo barwliwa. Nie wymaga leczenia, ustępuje bo wyleczeniu choroby pierwotnej.
  2. Anemia z niedoboru żelaza – może rozwinąć się w przebiegu guzów przewodu pokarmowego, lub np. w przebiegu mastocytomy – nowotwór ten uwalniając histaminę i substancje hamujące krzepnięcie krwi sprzyja owrzodzeniom i krwawieniom  żołądka i jelit. Anemia ma charakterniedobarwliwy, mikrocytarny, nieregeneratywny.anemia
  3. Anemia hemolityczna – klasycznie przebiegająca z silna regeneracją krwinek czerwonych dodatkowo charakteryzuje się obecnością sferocytów i/lub aglutynacji. Najczęściej obserwowana w przebiegu chłoniaka złośliwego, mastocytomy.
  4. Nadkrwistość może pojawiać się w przebiegu guzów nerek i pierwotnych nowotworach płuc w wyniku tzw. ektopowego produkowania hormonu erytropoetyny. Stany te należy odróżniać od pierwotnej czerwienicy prawdziwej, oraz wzrostu hematokrytu na skutek odwodnienia czy chorób krążenia.
  5. Hipergammaglobulinemia oraz gammopatia monoklonalna pojawiają się najczęściej w przebiegu szpiczaka mnogiego, białaczki limfocytarnej oraz w chłoniaku. Zjawisko prowadzi do wzrostu lepkości krwi i w konsekwencji tego do ospałości, demencji, powikłań kardiologicznych i nefrologicznych. Leczenie szybko pomaga.          gammopatia
  6. Hiperkalcemia – u 2/3 zwierząt z hiperkalcemią diagnozowany jest nowotwór. Klasycznie guzami które ją powodują jest chłoniak – szczególnie sródpersiowa postać T komórkowa, rak zatok około odbytowych, szpiczak mnogi, nowotwory kości, rak tarczycy, oraz inne. Zjawisko wynika z produkcji hormonu zwanego parathormonem lub białka podobnego do parathormonu. Jest to stan związany z poważnymi komplikacjami, zagrażający życiu i wymagający odpowiedniego leczenia.
  7. Osteopatia przerostowa towarzyszy pierwotnym i wtórnym nowotworom płuc, a także zmianom nienowotworowym – takim jak ropnie. Objawia się kulawizną, wynikająca z podokostnowego tworzenia osteoidu i stanu zapalnego kości. Przejściową poprawę przynosi podawanie leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, oraz gabapentyny.paranowotworpara2
  8. Zaburzenia krzepnięcia są typowe przy guzie z komórek tucznych – po zabiegach chirurgicznych obserwuje się przedłużone gojenie, opóźniony zrost rany. Wynika to z zawartości heparyny w ziarnistościach mastocytów. Na drodze innych mechanizmów dochodzi do koagulopatii w przebiegu naczyniakomięsaka śledziony, chloniaków, nowotworów wątroby.
  9. Zespół żyły głównej przedniej – to wynik ucisku guza nowotworowego na to duże naczynie w wewnątrz klatki piersiowej. Dochodzi do zastoju krwi w zlewisku tej żyły, co objawia się ciastowatym obrzękiem tkanek, oraz gromadzeniem płynu w jamie opłucnej. Jest to zagrożenie życia ze względu na utrudnione oddychanie. Na zdjęciu pies cierpiący na chłoniaka przed leczeniem i po tygodniu od wprowadzenia chemioterapii wielolekowej.   przedpo leczeniu
  10. Nużliwość mięśni – wynika z autoimmunologicznych powikłań najczęściej w przebiegu grasiczaka. Jego usunięcie sprawia, ze poziom przeciwciał anty receptorowi acetylocholinowemu we krwi szybko spada. Dzięki temu zwierzę szybko odzyskuje utracone siły. Zachowawczo pomaga też leczenie immunosupresyjne.

weterynarz onkolog
lek.wet. Jarosław Balcerzak